Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 lutego 2017

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Gminę Siekierczyn ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków zwracamy się do mieszkańców o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Siekierczyn w terminie do 17 marca 2017 r.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Siekierczyn (pokój nr 18), na stronie internetowej www.siekierczyn.pl w zakładce Ochrona środowiska oraz u sołtysów.

Wypełnione druki proszę:

  1. składać w sekretariacie Urzędu Gminy Siekierczyn,
  2. przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Siekierczyn, 59-818 Siekierczyn 271 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: srodowisko@siekierczyn.pl
  3. przekazać bezpośrednio sołtysom.           

Wójt Gminy

Janusz Niekrasz

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie