Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siekierczyn na rok 2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 maja 2017

Informuję, że złożony w miesiącu lutym br. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu projekt pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siekierczyn”, zakwalifikował się do dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Na realizację ww. zadania Gminie Siekierczyn została przyznana dotacja stanowiąca 85% kosztów całkowitych projektu.

Zadanie polegać będzie na sfinansowaniu kosztów demontażu, załadunku, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Realizacja odbywać się będzie na podstawie zgłoszeń mieszkańców w następujących miejscowościach: Siekierczyn, Rudzica i Wyręba. Projekt obejmuje 14 nieruchomości.

Szacowana ilość usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siekierczyn została określona na ok. 43,80 Mg, w tym:
- demontaż, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie to ok. 25,42 Mg.
- odbiór, transport i unieszkodliwienie to ok. 18,38 Mg.

Planowany termin realizacji zadania do 31.07.2017 r.

Zaplanowanie przedsięwzięcie, będzie realizowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest na terenie kraju, które zostały opisane w ustawach i aktach wykonawczych.

Realizacja zadania umożliwi usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siekierczyn eliminując w ten sposób skutki negatywnego oddziaływania azbestu na mieszkańców oraz na środowisko.


Wójt Gminy
Janusz Niekrasz

Galeria

  • Powiększ zdjęcie