Bezpłatne szkolenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 lipca 2017

Akademia Języków Obcych "Easy English" zaprasza na bezpłatne szkolenia z obsługi komputera oraz nauki języka angielskiego i niemieckiego.

logotyp

Bezpłatne szkolenia:

  • język angielski 120h
  • język niemiecki 120h

Jakie wsparcie oferowane jest w projekcie?

  • bezpłatne szkolenia z zakresu języka angielskiego
  • każda osoba może uczestniczyć w kursie, trwającym 120 godzin lekcyjnych i kończącym się międzynarodowym certyfikatem TOEIC dla angielskiego
  • kursy na różnych poziomach zaawansowania, dopasowane do potrzeb uczestników.
  • szkolenia odbywać się będą według wymagań uczestników( przeważnie organizujemy spotkania 1 raz w tygodniu po 4 godziny lekcyjne)
  • każdy z uczestników otrzymuje bezpłatne materiały szkoleniowe.

Kto może uczestniczyć w projekcie?

Projekt skierowany jest do osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej o niskich kwalifikacjach (maksymalnie wykształcenie średnie; osoby z wykształceniem policealnym czy wyższym nie mogą brać udziału w projekcie) zamieszkujących województwo dolnośląskie) Szczególnie zachęcamy do udziału w projekcie osoby po 50 roku życia oraz osoby z niepełnosprawnościami. W projekcie mogą uczestniczyć zarówno osoby pracujące, jak i niepracujące.

W związku z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej osoby samozatrudnione nie mogą być objęte wsparciem szkoleniowym w ramach niniejszego projektu.

Szkolenie

Kurs

Galeria

  • Powiększ zdjęcie