Usuwanie wyrobów azbestowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 stycznia 2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór  wniosków na rok 2018 na dofinansowanie, w ramach którego Gmina Siekierczyn  ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

W związku z powyższym wszyscy mieszkańcy zainteresowani usunięciem płyt eternitu mogą składać wnioski w sekretariacie Urzędu Gminy. Do wniosku  należy dołączyć - zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę w zakresie wymiany pokrycia dachowego, potwierdzone przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu. Ww. wnioski wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane można pobrać w Urzędzie Gminy Siekierczyn, pokój nr 18 lub ze strony internetowej www.bip.siekierczyn.pl. W przedsięwzięciu mogą brać również właściciele nieruchomości, którzy posiadają wyroby azbestowe już zdemontowane.

Prace polegające na demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest będą bezpłatne. Właściciel obiektu będzie ponosił jedynie koszty nowego pokrycia dachu we własnym zakresie.           

Wnioski należy składać do dnia 2 lutego 2018 r. (piątek). Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane w naborze w 2019 roku.

Wójt Gminy
Janusz Niekrasz

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie