Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 lutego 2018

Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczyna cykl konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, które potrwają od dziś do 26 marca 2018 r.

W ramach konsultacji społecznych można zapoznać się oraz wyrazić swoja opinię i uwagi do projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.
Na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl w zakładce Rozwój Regionalny zamieszczony został projekt Strategii wraz z formularzem zgłaszania uwag.
Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5, 50–411 Wrocław
lub zeskanowane wraz z wersją edytowalną na adres poczty elektronicznej srwd2030@dolnyslask.pl.
 W tytule listu/maila należy wpisać „Konsultacje społeczne SRWD 2030 – Departament Rozwoju Regionalnego UMWD”.
Uwagi będzie można również zgłaszać w czasie trwania subregionalnych spotkań konsultacyjnych.
Podczas konsultacji przewidziane są spotkania m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi wg harmonogramu:
•    9 marca 2018 r. Legnica
•    15 marca 2018 r. Jelenia Góra
•    21 marca 2018 r. Wałbrzych
•    22 marca 2018 Wrocław
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców województwa oraz instytucje i firmy, którym zależy na mądrym i zrównoważonym rozwoju Dolnego Śląska.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie