Budowa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej źródłem aktywizacji mieszkańców obszarów LGD – budowa zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Siekierczynie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 maja 2018

logotyp

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja pn.„Budowa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej źródłem aktywizacji mieszkańców obszarów LGD – budowa zaplecza sportowo – rekreacyjnego
w Siekierczynie”

 realizowana na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy nr 00003-6935-UM0110066/17

podpisanej między Samorządem Województwa Dolnośląskiego, a Ludowym Zespołem Sportowym Zaręba w dniu 11 maja 2017 r.

 

w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:

Celem operacji jest wzrost aktywności mieszkańców na obszarze Partnerstwa Izerskiego poprzez budowę zaplecza sportowo – rekreacyjnego.

Wartość wskaźnika, który zostanie osiągnięty w wyniku realizacji operacji:

1 nowy obiekt  infrastruktury rekreacyjnej.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez firmę ZOBUD Rafał Nowosza z Zaręby na podstawie umowy 1/2018 z dnia 9 maja 2018 r.

Tablica informacyjna

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie