Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych suszą

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 czerwca 2018

W związku ze stanem zagrożenia suszą upraw na terenie Gminy Siekierczyn, wystąpiłem z wnioskiem do Wojewody Dolnośląskiego o powołanie Komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych suszą.

Według aktualnego monitoringu i raportu Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (z dnia 20 czerwca 2018 r.) na terenie Gminy Siekierczyn na dzień dzisiejszy zagrożenie suszą dotyczy w szczególności upraw zbóż ozimych i zbóż jarych uprawianych na najsłabszych glebach kwalifikowanych jako bardzo lekkie i lekkie, zaliczane do I i II kategorii podatności na suszę.

Zainteresowany rolnik winien złożyć wniosek, aby Komisja mogła dokonać lustracji uprawy oraz sporządzić protokół, który będzie podstawą do ubiegania się o różne formy pomocy państwa.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy pokój nr 4 lub ze strony internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (www.duw.pl zakładka Urząd – Wydziały – Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska – Oddział Rolnictwa i Środowiska).

Janusz Niekrasz
Wójt Gminy

Galeria

  • Powiększ zdjęcie