Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 lipca 2018

W dniu 20 lipca 2018 r. wchodzą nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Siekierczyn zatwierdzone decyzją Nr WR.RET.070.234.2018.AS z dnia 21 czerwca 2018 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego - WODY POLSKIE  na okres 3 lat.

Po uwzględnieniu dopłat  z budżetu gminy przyjętych uchwałą  Nr XLIII / 265 / 18 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat  do ceny wody oraz odprowadzanych ścieków na terenie gminy Siekierczyn  ceny za dostawę wody i odprowadzanie  ścieków  w y n o s z ą:

Taryfy 1

Taryfy 2

Do cen i stawek określonych w tabelach należy doliczyć podatek od towarów i usług.
Stawka podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8%.

Wójt Gminy
Janusz Niekrasz

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie