„Partnerstwo na rzecz rozwoju Dolnośląskich MMŚP i ich pracowników”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2018

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje rekrutację przedsiębiorców do projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju Dolnośląskich MMŚP i ich pracowników” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje w/w projekt w subregionie jeleniogórskim, obejmującym powiaty jeleniogórski, bolesławiecki, kamiennogórski, lubański, lwówecki oraz zgorzelecki.

Projekt skierowany jest do sektora MMŚP oraz ich pracowników (wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę) i obejmuje rozwój kompetencji pracowników w oparciu o usługi rozwojowe w ramach Bazy Usług Rozwojowych Wsparcie oferowane w ramach projektu:

  • Doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych i korzystania z Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl)
  • Dofinansowanie MMŚP wybranych usług rozwojowych (od 50% do 80% wartości danej usługi rozwojowej), ma na celu nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji osób pracujących, usprawnienie procesów lub obszarów działania przedsiębiorstwa bądź częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności.
  • Poziom dofinansowania dla jednego pracownika lub przedsiębiorcy wydelegowanego przez przedsiębiorcę do kwoty 5.000,00 zł, poziom dofinansowania przedsiębiorstwa do kwoty 50.000,00 zł

Informacje szczegółowe na stronie www:

http://karr.pl/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju-dolnoslaskich-mmsp-i-ich-pracownikow/ 

Ddane kontaktowe:

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. 1 Maja 27
58-500 Jelenia Góra
Tel. +48 75 75 27 500

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie