JANUSZ MAREK NIEKRASZ WÓJT GMINY SIEKIERCZYN W LATACH 1990–2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 października 2018

Janusz Niekrasz

Szanowni Państwo

Po 28 latach pełnienia zaszczytnej funkcji Wójta Gminy Siekierczyn wraz zakończeniem siódmej kadencji i osiągnięciem wieku emerytalnego postanowiłem zakończyć swoją pracę zawodową i przejść na emeryturę  po 46 latach pracy. Swoje obowiązki wójta starałem się zawsze wykonywać starannie, najlepiej jak tylko potrafiłem, by Gmina Siekierczyn była jak najbardziej nowoczesna, zadbana, przyjazna środowisku  i społeczeństwu.

 

W tej niemal trwającej trzy dekady służbie na rzecz Mieszkańców, bo tak traktowałem swoją pracę, spotkałem wielu wspaniałych życzliwych i pracowitych ludzi,  z którymi wspólnie mogłem rozwiązywać problemy społeczno - gospodarcze oraz budować infrastrukturę gminną stosownie do  możliwości organizacyjnych i finansowych gminy.

Życzę naszej Gminie oraz jej Mieszkańcom dalszego dynamicznego rozwoju pod kierownictwem nowo wybranego wójta. Gratuluję wyboru na wójta Panu Dariuszowi Furdykoń i wyrażam nadzieję, że będzie kontynuował rozbudowę infrastruktury gminnej   i spełni oczekiwania mieszkańców. A muszę stwierdzić, że jest jeszcze dużo do zrobienia w tej gminie.

Kończąc swoją służbę chciałbym podziękować wszystkim Mieszkańcom  i Sympatykom naszej gminy za życzliwość  i zrozumienie.          

Dziękuję za partnerską współpracę Radnym wszystkich siedmiu kadencji, Sołtysom, Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy i zakładów pracy, Przewodniczącym organizacji i stowarzyszeń działających na terenie gminy, Księżom Proboszczom oraz  wszystkim Mieszkańcom gminy.

Jednocześnie wyrażam swoje podziękowania Mieszkańcom naszej gminy, którzy  w wyborach samorządowych, doceniając moją dotychczasową działalność, oddali głos na mnie dzięki czemu zostałem wybrany Radnym Rady Powiatu Lubańskiego. Jako radny chciałbym wykorzystać  doświadczenie nabyte w zarządzaniu gminą w sprawowaniu funkcji radnego dla dobra Powiatu Lubańskiego i Gminy Siekierczyn.

Janusz Niekrasz