Dotacje na nowoczesne kotły i pompy ciepła dla mieszkańców - dodatkowe spotkanie w Siekierczynie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 listopada 2018

Gmina Siekierczyn planuje w najbliższym czasie przystąpienie do konkursu na środki na dotacje dla mieszkańców, chcących  wymieniać nieekologiczne kotły i piece w swoich budynkach jednorodzinnych.

Chodzi przede wszystkim o zamianę na bardzo wygodne i tanie w eksploatacji pompy ciepła, ale także instalacje gazowe. W tym celu nasza gmina nawiązała współpracę z grupą innych gmin dolnośląskich oraz wyspecjalizowaną organizacją inżyniersko-projektową Centrum Technologii Energetycznych.  

W ramach tegorocznego konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego zamierzamy pozyskać środki na dofinansowanie zakupu i montażu nowoczesnych instalacji grzewczych. Dofinansowanie dla mieszkańców może sięgnąć 85 procent, a realna dotacja od 15 do 40 tys. zł.

W chwili obecnej staramy się ocenić skalę zainteresowania mieszkańców gminy taką inicjatywą.  W tym celu będą gromadzone ankiety od zainteresowanych osób oraz wstępne deklaracje. Działanie to stanowi element rozpoznania potrzeb, które to z kolei jest niezbędnym etapem przygotowawczym dla opracowania dokumentacji projektowej do uzyskania dotacji. 

W związku z tym planujemy zorganizowanie spotkania informacyjnego, na którym wyjaśnimy wespół z zaproszonymi ekspertami zasady działania programu oraz możliwości udziału mieszkańców.

W chwili obecnej mieszkańcy mogą złożyć wstępną deklarację i ankietę udziału w projekcie. Można je wypełnić internetowo na stronie http://www.cieplo.cte.fea.pl/. Sposób wypełnienia zostanie szczegółowo omówiony na spotkaniu

Złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dofinansowania, jednak osoby, które w sposób rzetelny wypełnią deklarację zwiększają szansę na przyznanie dotacji mieszkańcom gminy.

Termin i miejsce spotkania informacyjnego: 

16 listopada (piątek), początek spotkania: godz. 16.00, czas trwania: ok. 1 godzina

Miejsce: Dom Kultury w Siekierczynie, Siekierczyn 1

Deklarację zainteresowania wraz z ankietą będzie można uzyskać w trakcie spotkania informacyjnego.

Tematyka spotkania:

  • Pompa ciepła, instalacja gazowa kocioł na biomasę, a może fotowoltaika do celów grzewczych? Czym się kierować dokonując wyboru? - uwarunkowania techniczne i energetyczne instalacji grzewczych w budynkach jednorodzinnych - korzyści, szanse, zagrożenia, wymogi;
  • W jaki sposób mieszkańcy będą mogli uzyskać dotację? - uwarunkowania finansowe udziału w planowanym projekcie grantowym, prawa i obowiązki grantobiorców w okresie realizacji projektu oraz jego trwałości;
  • Instruktaż wypełnienia ankiet i deklaracji służących diagnozie zapotrzebowania na instalacje fotowoltaiczne w gminie;
  • Pytania i odpowiedzi.

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie