Punkt rozliczeń PIT przez internet w gminie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 stycznia 2019

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaniu informuje, iż w miesiącu lutym 2019 r. w Urzędzie Gminy Siekierczyn utworzony zostanie punkt wysyłania zeznań drogą elektroniczną, w którym przy wsparciu pracowników Urzędu Skarbowego w Lubaniu będzie można szybko i prawidłowo wypełnić obowiązek rozliczenia się z osiągniętych dochodów .

Termin: 22.02.2019 r. - Urząd Gminy Siekierczyn

Punkt wysyłki zeznań  będzie dostępny w godzinach: 10ºº – 14ºº.

Do prawidłowego złożenia zeznań za rok 2018 niezbędne będzie posiadanie dokumentów otrzymanych od płatników (np. PIT-11, PIT- 8C , PIT-40, PIT-R ) oraz danych dotyczących odliczanych ulg podatkowych.

Do wysłania zeznań elektronicznie potrzebne są dane autoryzujące - z zeznań za rok 2017 przychody z wiersza razem: PIT-28  poz. 45 lub PIT-36 poz. 90 albo poz. 141, jeżeli w zeznaniu za 2016 rok podatnik występował jako małżonek lub PIT-36L poz. 13 lub poz. 18 lub PIT-37 poz. 64 albo poz. 95, jeżeli w zeznaniu za 2016 rok podatnik występował jako małżonek lub PIT-38 poz. 24 lub PIT-39 poz. 20 lub PIT-40  poz. 57 lub PIT-40A  poz. 38

W przypadku, gdy za rok 2017 nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku za rok 2017, należy wpisać wartość „0” (zero).

W przypadku wspólnego zeznania dane autoryzujące podaje osoba wymieniona w składanym za rok 2018 zeznaniu jako pierwsza (podatnik).

W związku z powyższym w miarę możliwości osoby chcące skorzystać z tej formy winny posiadać w/w dane .

Galeria

  • Powiększ zdjęcie