Zwycięskie Projekty w konkursie „WzMOCnij swoje otoczenie”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 czerwca 2019

Projekty „Nasza Pomoc Daje Moc” oraz „Gmina Siekierczyn wzMOCniona pozytywną energią – oczyszczenie zbiornika wodnego na terenie tekreacyjno-wypoczynkowym w Siekierczynie” zwyciężają w konkursie „WzMOCnij swoje otoczenie”!

Zakończyła się pierwsza edycja konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W gminie Siekierczyn granty na realizację projektów społecznych trafią do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy. Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane do końca 2019 roku. PSE przeprowadziły konkurs dobrosąsiedzki w związku z prowadzonymi na terenie gminy działaniami inwestycyjnymi polegającymi na budowie linii 400kV relacji Mikułowa-Czarna oraz Mikułowa-Świebodzice.

Trwający od lutego konkurs miał na celu wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu. Idea konkursu jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

W gminie Siekierczyn zwycięskie okazały się projekty przywrócenia do użytku lokalnego zbiornika wodnego oraz wymiany sprzętu komputerowego w ośrodku pomocy społecznej.

- „WzMOCnij swoje otoczenie”, to konkurs promujący inicjatywy społeczne, które zostawią po sobie pozytywny i długotrwały ślad. Projekt „Gmina Siekierczyn wzMOCniona pozytywną energią - oczyszczenie zbiornika wodnego na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Siekierczynie” pozwoli na oczyszczenie zbiornika wodnego i dostosowanie tego terenu do funkcji rekreacyjnej zgodnie z Lokalnym Planem Rewitalizacji. Z kolei inicjatywa społeczna „Nasza Pomoc Daje Moc” wpłynie na poprawę jakości obsługi mieszkańców w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – mówi Beata Jarosz-Dziekanowska, rzeczniczka prasowa PSE.

Lista laureatów konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie” jest dostępna na stronie: www.wzmocnijotoczenie.pl w zakładce „Aktualności”.

 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne. PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.

PSE jako właściciel 14 695 kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, są obecne w ok. 1000 polskich gmin, w których prowadzą działalność eksploatacyjną, zaś w wielu kolejnych realizują projekty inwestycyjne. To właśnie na tych terenach Spółka uruchomiła ogólnopolski konkurs dobrosąsiedzki. Działalność społeczna PSE koncentruje się na wspieraniu projektów rozwijających lokalną infrastrukturę społeczną, m.in. w obszarze oświaty, ochrony środowiska, pomocy społecznej, promocji zdrowia czy aktywizacji kulturalno-społecznej. Projekty te mają poprawiać bezpieczeństwo i jakość życia osób w różnym wieku.

pse

Galeria

  • Powiększ zdjęcie