Dopłata do nowej taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Siekierczyn

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 października 2019

W dniu 1 listopada 2019 r. wchodzi w życie dopłata do nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Siekierczyn zatwierdzonej decyzją Nr WR.RZT.070.90.2019.AS z dnia 4 września 2019 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE na okres 3 lat.

Po uwzględnieniu dopłaty z budżetu gminy Siekierczyn, przyjętej uchwałą Nr XII/84/19 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie gminy Siekierczyn, ceny za dostawę wody i odprowadzanie ścieków wynoszą:

I. DOSTAWA WODY:Taryfowa grupa odbiorców

Okres obowiązywania

od 1.11.2019 r.
do 24.09.2020 r.

Cena

Dopłata

Cena po dopłacie

Gospodarstwa domowe

Miesięczna stawka opłaty abonamentowej

3,00

 2,50

-

 -

3,00

2,50

Inne podmioty

miesięczna - stawka opłaty abonamentowej

3,00

 2,50

-

-

3,00

 2,50

Korzystający z wody bezpowrotnie zużytej (do podlewania ogrodów)

miesięczna stawka opłaty abonamentowej

6,00


2,50

-


 -

6,00


2,50

 

II. ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Taryfowa grupa odbiorców

Okres obowiązywania

od 1.11.2019 r.
do 24.09.2020 r.

Cena

Dopłata

Cena po

dopłacie

Gospodarstwa domowe

miesięczna stawka opłaty abonamentowej

10,50

2,50

2,00

 -

8,50

 2,50

Inne podmioty

Miesięczna stawka opłaty abonamentowej

10,50

2,50

-

-

10,50

 2,50

 

Do cen i stawek określonych w tabelach należy doliczyć podatek od towarów i usług.

Stawka podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8%.

 

Wójt Gminy
Dariusz Furdykoń

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie