Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie - upadki z wysokości

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 listopada 2019

Wykonywanie wielu czynności w gospodarstwach rolnych związane jest z koniecznością pracy na wysokości, a także pracą w zagłębieniach lub ich pobliżu. W przypadku braku podjęcia odpowiednich działań zabezpieczających, niosą one ze sobą ryzyko poważnych wypadków, mogących w konsekwencji doprowadzić do ciężkich urazów, a nawet śmierci człowieka.

Upadek związany z pracą na wysokości może nastąpić podczas:

 • wykonywania prac remontowo-budowlanych, np. w trakcie budowy nowych budynków, napraw dachów, odnawiania wnętrz pomieszczeń gospodarczych

 • obsługi, konserwacji i czyszczenia maszyn i urządzeń rolniczych

 • prac z użyciem drabin

 • czynności związanych z układaniem materiałów objętościowych na przyczepach, wozach, samochodach

 • składowania, magazynowania, układania płodów rolnych w pomieszczeniach gospodarskich,

 • zrywania owoców, prześwietlania koron drzew

W celu minimalizacji ryzyka upadku przy pracach na wysokości należy stosować odpowiednie środki ochrony pracy, np. szelki bezpieczeństwa, pasy. Przy schodzeniu i wchodzeniu na przyczepy i maszyny rolnicze korzystać z odpowiedniej, sprawnej drabiny lub podestu, używać niezabrudzonego obuwia antypoślizgowego, zadbać o wyposażenie schodów w poręcze i balustrady, otwory stropowe i ścienne zabezpieczyć od góry barierką na wysokości 1,1 m oraz przypodłogową listwą zaporową o wysokości 0,15 m.

Upadek związany z pracą w zagłębieniach lub ich pobliżu może nastąpić m. in. podczas wykonywania wykopów, czyszczenia szamb, przechowywania płodów rolnych w silosach oraz pogłębiania studni. Prace takie niosą ze sobą ryzyko zasypania człowieka materiałami sypkimi, utonięcia lub zatrucia.

Aby wyeliminować występujące zagrożenia należy:

 • stosować zabezpieczenia przed osunięciem się ziemi oraz sprzęt, który oprócz zabezpieczania przed upadkiem z wysokości, umożliwi opuszczenie człowieka do zagłębienia oraz jego wyciągnięcie

 • wszystkie prace wymagające wchodzenia do szamb lub zbiorników gnojowicy wykonywać z asekuracją drugiej osoby oraz korzystać z maski przeciwgazowej.

 

Opracowała:

Specjalista PT KRUS w Lubaniu Anna Cycyk

Źródła:

- broszura KRUS „Bezpieczna praca na wysokości, w wykopach i zbiornikach w gospodarstwie rolnym”

- https://www.ciop.pl

 

Pliki do pobrania

Galeria

 • Powiększ zdjęcie