Informacja o możliwości usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 grudnia 2019

Wójt Gminy Siekierczyn informuje, że zamierza wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o przyznanie dotacji na realizację zadania związanego z przedsięwzięciem w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag. W związku z powyższym koniecznym jest przeprowadzenie inwentaryzacji tych odpadów na terenie Gminy Siekierczyn.

 W celu określenia ilości ww. odpadów zwracam się z prośbą do zainteresowanych rolników z terenu Gminy Siekierczyn o wypełnienie i złożenie „Ankiety dotyczącej odbioru odpadów rolniczych z terenu Gminy Siekierczyn”, dostępnej na stronie internetowej Gminy Siekierczyn oraz w siedzibie Urzędu Gminy Siekierczyn. Ankietę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Siekierczyn 271, 59-818 Siekierczyn

 

w nieprzekraczalnym terminie do 16 grudnia 2019 r.

 

Na podstawie uzyskanych informacji zostanie przeprowadzona analiza ekonomiczna planowanego przedsięwzięcia oraz możliwości pozyskania przez Gminę Siekierczyn dotacji na ten cel z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program zakłada finansowanie do 100% wydatków kwalifikowanych, z zastrzeżeniem że kwota dofinansowania
nie może przekroczyć kwoty 500,00 zł za tonę odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka
do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag poddanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu. Utylizacją i unieszkodliwianiem ww. odpadów zajmie się specjalistyczna firma wyłoniona w drodze publicznego postępowania.

 

Wójt Gminy Siekierczyn

Dariusz Furdykoń

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie