Spotkanie informacyjne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 stycznia 2020

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE)  w Jeleniej Górze zaprasza na bezpłatne  spotkanie informacyjne pt . „Wsparcie ze środków UE na tworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”, które odbędzie się w dniu  30 stycznia 2020 roku w Jeleniej Górze, w godzinach 10.00-13.00 .

Do udziału zapraszamy:

 1. osoby fizyczne, przedstawicieli osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują utworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy,
 2. przedstawicieli osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują zatrudnienie dziennego opiekuna,
 3. osoby planujące pracę jako dzienny opiekun w ramach działalności prowadzonej na własny rachunek.

Spotkanie  skierowane jest osób prywatnych oraz podmiotów niepublicznych  zainteresowanych utworzeniem i prowadzeniem instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie, którym mieszka mniej niż 5 tys. mieszkańców. 

Program spotkania:

 • przedstawienie zasad udziału w projekcie „Wsparcie szkoleniowe dla podmiotów niegminnych makroregionu południowego którzy planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”, który współfinansowany jest ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1: Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego:
  • Przygotowanie biznesplanu
  • Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3
  • Finansowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
  • Współpraca publiczno- prywatna
 • możliwości uzyskania wsparcia na utworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

Spotkanie odbędzie się 30 stycznia 2020 r. w Jeleniej Górze w godzinach 10.00 - 13.00 w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (Pl. Ratuszowy 32/32a)

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 27.01.2020 r. zgłoszenia na adres pife.jeleniagora@dolnyslask.pl  z podaniem imienia i nazwiska osoby uczestniczącej w spotkaniu. Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 75 764 94 66; 75 75 249 42.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania. Sala, w której odbędzie się spotkanie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a każdy z uczestników otrzyma pakiet materiałów promocyjno-informacyjnych.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

 

Z poważaniem,

Gabriela Beata Misztak
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Marszałka
Plac Ratuszowy 32/32a;
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 764 94 66; 75 752 49 42
fax.  75 752 49 40

Pliki do pobrania

Galeria

 • Powiększ zdjęcie