Punkt rozliczeń PIT w Siekierczynie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 marca 2020

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaniu informuje, iż w dniu 13 marca 2020 r. w gminie Siekierczyn utworzony zostanie punkt wysyłania zeznań drogą elektroniczną, w którym przy wsparciu pracowników Urzędu Skarbowego w Lubaniu będzie można szybko i prawidłowo wypełnić obowiązek rozliczenia się z osiągniętych dochodów.

Lokalizacja punktu:

Urząd Gminy Siekierczyn
Siekierczyn 271, pok. nr 7

Punkt wysyłki zeznań  będzie dostępny w godzinach: 10ºº – 14ºº.

Do prawidłowego złożenia zeznań za rok 2019 niezbędne będzie posiadanie dokumentów otrzymanych od płatników (np. PIT-11, PIT- 8C , PIT-40A/PIT-11A, PIT-R ) oraz danych dotyczących odliczanych ulg podatkowych.

Do wysłania zeznań elektronicznie potrzebne są dane autoryzujące - z zeznań za rok 2018 przychody z: PIT-28  poz. 47 lub PIT-36 poz. 94 albo poz. 149  (jeżeli w zeznaniu za 2018 rok podatnik występował jako małżonek) lub PIT-36L poz. 13 lub poz. 18 lub PIT-37 poz. 62 albo poz. 93 (jeżeli w zeznaniu za 2018 rok podatnik występował jako małżonek) lub PIT-38 poz. 23 lub PIT-39 poz. 20 lub  PIT-40A  poz. 38.  

W przypadku, gdy za rok 2018 nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku za rok 2018, należy wpisać wartość „0” (zero).

W przypadku wspólnego zeznania dane autoryzujące podaje osoba wymieniona w składanym za rok 2019 zeznaniu jako pierwsza (podatnik).

W związku z powyższym w miarę możliwości osoby chcące skorzystać z tej formy winny posiadać w/w dane .

Galeria

  • Powiększ zdjęcie