Ruszył program rządowy „Moja woda”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 lipca 2020

Ruszył nowy program finansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kierowany do właścicieli domów jednorodzinnych.

Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tysięcy zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r.

Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski można składać od 1.07.2020 r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).  Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:

https://wfosigw.wroclaw.pl

Program „Moja Woda” realizowany będzie w latach 2020-2024, podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie