Wybory przedterminowe Sołtysa i członka Rady Sołeckiej w Siekierczynie Dolnym

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 października 2020

Wójt Gminy Siekierczyn zaprasza Mieszkańców Sołectwa Siekierczyn Dolny na zebranie wiejskie, które odbędzie się  22 października 2020 r. (czwartek) o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu   w Siekierczynie podczas którego zostaną przeprowadzone przedterminowe wybory sołtysa  i członka Rady Sołeckiej Sołectwa Siekierczyn Dolny.

Porządek obrad zebrania wiejskiego:

 1. Otwarcie obrad zebrania wiejskiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 3. Dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 4. Dokonanie wyborów sołtysa i członka rady sołeckiej:
  1. odczytanie zebranym zasad i trybu wyborów organów sołectwa określonych w statucie sołectwa,
  2. zgłaszanie kandydatur na Sołtysa,
  3. przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów,
  4. zgłaszanie kandydatur na członka Rady Sołeckiej,
  5. przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów.
 5. Wnioski, zapytania i informacje.
 6. Zamknięcie obrad zebrania wiejskiego.

UWAGA :

 • Dla ważności zebrania wymagana jest obecność 1/20 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
 • W przypadku braku wyżej wymienionej liczby głosujących ustala się drugi termin zebrania o godz. 17:30 w tym samym miejscu.
 • Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu i może podejmować prawomocne uchwały.

 

Wójt Gminy Siekierczyn

 (-) Dariusz Furdykoń

Galeria

 • Powiększ zdjęcie