Gminne inwestycje realizowane w 2020 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 listopada 2020

Bieżący rok powoli zbliża się ku końcowi i nadszedł czas na podsumowanie inwestycji realizowanych w 2020 roku.

Gmina Siekierczyn wzięła udział w 9 projektach, na które udało się pozyskać ze środków zewnętrznych dofinansowania na kwotę  423 674 zł. Dodatkowo uzyskana pomoc w kwocie 500 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozwoliła wykonać szereg inwestycji o łącznej wartości 1 503 535,03 zł.

Pozyskane wsparcie w kwocie 60 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozwoliło na kontynuację prac budowlanych na Pałacu przy ul. Bazaltowej 6 w Zarębie. Został wykonany remont dachu wraz z obróbkami blacharskimi i nową instalacją odgromową na łączną kwotę 125 310,33 zł.

W tym roku udało się również pozyskać dotację  Marszałka Województwa Dolnośląskiego na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy, dzięki której oczyszczono i uregulowano znajdujące  się w Rudzicy (1) i w Siekierczynie (2) rowy. Całość prac kosztowała 28 533 , natomiast uzyskana dotacja wyniosła 19 733 zł.

Otrzymane środki w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” pozwoliły na wykonanie modernizacji boiska w Nowej Karczmie. Całość inwestycji wyniosła 53 965,41 zł, natomiast udzielone wsparcie stanowi kwotę 19 991 zł. Dzięki temu wsparciu zrewitalizowano istniejącą nawierzchnię z mączki ceglanej, zamontowano furtki oraz siatkę i linie do gry w  tenisa ziemnego, wykonano linię oświetleniową wraz z montażem słupa oświetleniowego, jak również instalację nawadniającą kortu oraz wprowadzono nowe nasadzenia zieleni.

Kolejną inwestycją, którą wykonano dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego jest droga dojazdowa do gruntów rolnych w Wesołówce o długości 995 m (kontynuacja ubiegłorocznego zadania dotyczącego budowy drogi od ul. Słonecznej w Zarębie). Całość wykonanego w tym roku odcinka kosztowała 310 378,62 zł, natomiast udzielona dotacja wniosła 208 950 zł.

W  roku 2020 Gmina Siekierczyn realizowała również projekty wspierające oświatę,  a dofinansowane z Funduszy Europejskiej „Zdalna Szkoła” i Zdalna Szkoła+”. W ramach tych programów dzięki sprawnie przeprowadzonemu postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zakupiono i przekazano do szkół podstawowych w Siekierczynie i w Zarębie 44 laptopy, które służą zarówno dla dzieci, jak i dla kadry pedagogicznej. Wartość obu projektów wyniosła 107 286,75zł,  natomiast otrzymany grant stanowi kwotę 105 000 zł.

Otrzymana dotacja z Województwa Dolnośląskiego 80 000 zł w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” pozwoliła na wyremontowanie stołówki dla dzieci w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siekierczynie, jak również na   zakup nowego wyposażenia kuchni, m.in. pieca konwekcyjnego blendera, wyciskarki do owoców, obieraczki do warzyw, talerzy, miseczek, sztućców i wiele innych sprzętów niezbędnych do nowoczesnego wyposażenia i pracy kuchni. Łączna kwota inwestycji wyniosła 100 072,67 zł.

Grant pozyskany od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w konkursie pn. „WzMOCnij swoje otoczenie” w kwocie 15 000 zł pozwolił na zakup niezbędnych środków i urządzeń do dezynfekcji, które zostały rozdysponowane do jednostek organizacyjnych naszej gminy.

Dzięki udzieleniu kolejnego grantu Polskich Sieci Elektroenergetycznych w wysokości 20 000 zł wyremontowano łazienkę dla dzieci w Przedszkolu w Zarębie. Uzyskana kwota pozwoliła na wymianę płytek, zakup nowych toalet, prysznica, zlewów, drzwi wewnętrznych, jak również remont instalacji elektrycznej. Całość inwestycji wyniosła 30 030,66 zł.

W tym roku Gmina Siekierczyn uzyskała również wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000 zł. Z części tej kwoty (200 tyś. zł) została dofinansowana inwestycja polegająca na „Modernizacji systemu grzewczego z węglowego na gazowe w Przedszkolu w Zarębie”. Całość inwestycji wyniosła 284 082,27 zł.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym rozpoczynanym w tym roku i też dofinansowanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będzie budowa nowoczesnego – energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Wesołówce. Koszt inwestycji wyniesie 197 691,01 zł.

Naprawiony został również dach na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Siekierczynie. Wymieniono stare i przeciekające pokrycie dachowe na nowe z dachówki ceramicznej wraz z obróbkami blacharskimi i instalacją odgromową. Koszt tego zadania wyniósł 68 503,83 zł i w całości został sfinansowany z budżetu Gminy Siekierczyn, podobnie jak wymiana orynnowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Siekierczynie, gdzie prace kosztowały 6800 zł.

W tym roku została również wykonana bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw  w Siekierczynie Górnym, która odpowiada warunkom bezpieczeństwa określonym w normach dot. wyposażenia placów zabaw. Zostało także zamontowane nowe ogrodzenie. Całość inwestycji wyniosła 71 500 zł, zaś środki z których ją finansowano  pokrył budżet Gminy Siekierczyn.

Na cmentarzu w Rudzicy kończy się budowa alejek z kostki betonowej. Łącznie wybudowano własnymi siłami nakładem pracy grupy pracowników obsługi Urzędu Gminy Siekierczyn – prawie 200 mb ścieżek. Uporządkowano także teren otaczający i dojście do miejsc pochówku.

W ostatnim kwartale bieżącego roku realizowana  jest rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Siekierczyn o wartości zadania 119 475,98 zł.

Przed Gminą Siekierczyn już niebawem kolejny rok nowych wyzwań i inwestycji, których realizacja uzależniona jest w dużej mierze od możliwości pozyskania środków zewnętrznych, aplikowanych przez Wójta Gminy Siekierczyn – Dariusza Furdykoń.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie