Bezpieczne pozyskiwanie i przetwarzanie drewna na potrzeby gospodarstwa rolnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 listopada 2020

Informacja PT KRUS w Lubaniu  o bezpiecznym pozyskiwaniu i przetwarzaniu drewna na potrzeby gospodarstwa rolnego.

Przecinanie, cięcie oraz łupanie drewna

Przed  rozpoczęciem  przecinania, cięcia czy też łupania drewna, należy  zadbać  o  porządek  w  miejscu  wykonywania  pracy.  Nie wolno zapomnieć o dobrym oświetleniu, środkach ochrony osobistej (ochroną dłoni, stóp, głowy, uszu i oczu) oraz o dokładnym sprawdzeniu stanu technicznego narzędzi, którymi  będziemy  pracować. Warto też stosować specjalne kozły - stojaki, które przyczyniają się do zminimalizowania uciążliwości pracy.

Używając pilarki tarczowej (krajzegi), należy  ustawić  ją  na równej  i  stabilnej  powierzchni i  zabezpieczyć  przed  przesuwaniem,  a  także  sprawdzić,  czy wszelkie osłony zabezpieczające są dokładnie  umocowane i czy pasy transmisyjne są  odpowiednio napięte.  Jeżeli osłona  górnej części płyty jest regulowana ręcznie,  należy umieścić  ją na wysokości  do 10  mm  nad płaszczyzną przerzynanego  materiału. Warto zwrócić uwagę na kabel – jego izolacja zewnętrzna powinna być nieuszkodzona, prawidłowo zaizolowana a przewód winien być oddalony od mechanizmu tnącego.

Na stanowisku  pracy  powinien panować porządek, by nie doszło do potknięcia się o drewno.

Nie wolno  wchodzić  na  urządzenie, szczególnie  jeśli  jest  włączone, a obsługiwać je może wyłącznie przeszkolone obsługa. Osoby postronne, przede wszystkim  dzieci,  tak  samo  jak  osoby bez  odpowiedniego  przeszkolenia, powinny znajdować się poza zasięgiem urządzenia. Należy też pamiętać, aby o zamiarze uruchomienia maszyny uprzedzić inne osoby pracujące w pobliżu.

Pracującej maszyny nie wolno pozostawiać bez nadzoru.

Przed opuszczeniem miejsca pracy należy  wyłączać  silnik i  zaczekać do jego zatrzymania – pod żadnym pozorem nie wolno usuwać odpadów ze  stołu  rękami, kiedy obraca się tarcza. Przed osadzeniem tarczy piły oczyścić  płaszczyzny  styku tarczy z pierścieniem dociskowym z np. trocin, co ułatwi równomierne zaciśnięcie przylegających płaszczyzn. Następnie sprawdzić, czy tarcza jest zamocowana pewnie oraz  centrycznie, aby uniknąć jej rzucania, czyli tzw. bicia. Zęby piły winny być dobrze naostrzone, należycie rozwarte i o wierzchołkach na jednakowej wysokości.

Warto pamiętać, że stosowanie klina rozszczepiającego chroni przed odrzutem drewna przerzynanego wzdłuż. Klin należy ustawić w płaszczyźnie piły tak, aby odległość jego krawędzi wewnętrznej od zębów nie przekraczała 2 mm, a wierzchołek klina znajdował się o 2 mm niżej od wierzchołka tarczy piły.

Jeśli przygotowujesz się do pracy na pilarce z  posuwem zmechanizowanym sprawdź,  czy  dobrze działa urządzenie przeciw odrzutowe.

Pamiętaj, używając pił tarczowych należy nie zbliżać palców do ostrza, a  drewno  przesuwać popychaczami.

Warto  także  dobrać tarczę i rodzaj zębów do grubości ciętego surowca. Do przerzynki na opał  stosuje  się  także  specjalne pilarki, gdzie drewno na tarczę naprowadza się za pomocą specjalnej rynny, co zapobiega kontaktowi dłoni z ostrzem.

Osoba  pracująca  przy  pilarce powinna stosować odzież  przylegającą  do  ciała.

Luźna odzież to niebezpieczeństwo pochwycenia przez ostre i ruchome elementy  urządzenia.

Ponadto, należy zawsze pamiętać, iż podstawowym wyposażeniem pilarza winny być ochronniki słuchu, ochronne okulary i kask.

 

 

Opracowała: Specjalista PT KRUS w Lubaniu Anna Cycyk

Źródła: 

broszura KRUS „Bezpieczne pozyskiwanie i przetwarzanie drewna na potrzeby gospodarstwa rolnego”

https://witrynawiejska.org.pl

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie