Przedłużony czas obowiązywania taryf za wodę i ścieki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 kwietnia 2018

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 2180), taryfy za wodę i ścieki, obowiązujące obecnie w Gminie Siekierczyn, zachowują moc do dnia 10 czerwca 2018 r.

Nowe taryfy zostaną opublikowane zgodnie z przepisami po zatwierdzeniu wniosku złożonego przez Wójta Gminy Siekierczyn do Organu Regulacyjnego – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

    WÓJT GMINY
mgr Janusz Niekrasz

Galeria

  • Powiększ zdjęcie