Gmina Siekierczyn

Rewitalizacja Gminy Siekierczyn

31 marca 2017

Szanowni Mieszkańcy Gminy Siekierczyn.
Uprzejmie informuję, że w dniach:

  • 5 kwietnia 2017 r. (środa)   w auli szkolnej przy ul. Jana Pawła II nr 4 (dawny Klub 35) o godz. 17:00,
  • 6 kwietnia 2017 r. (czwartek) w Domu Kultury w Siekierczynie o godz. 17:00,

odbędą się spotkania  informacyjno – warsztatowe w sprawie opracowania diagnozy obszaru gminy służącej delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Celem konsultacji jest zapoznanie przedstawicieli społeczności lokalnej ze stanem przygotowań do opracowania programu rewitalizacji gminy, w szczególności z diagnozą gminy oraz zgłoszenie uwag do zaprezentowanego dokumentu.

Spotkanie poprowadzi Pan Dariusz Marciniec – ekspert, który czuwa nad poprawnością  merytoryczną i metodologią  projektu „Program Rewitalizacji Gminy Siekierczyn na lata 2017-2023”.

Wójt Gminy
Janusz Niekrasz

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie