Gmina Siekierczyn

Przypominamy o podstawowych zasada bezpieczeństwa w użytkowaniu przewodów dymowych

3 stycznia 2019

Informuję i przypominam mieszkańcom gminy Siekierczyn o obowiązku przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa w użytkowaniu przewodów dymowych,  spalinowych i wentylacyjnych. Apeluję o właściwą eksploatację wszelkiego rodzaju urządzeń spalających paliwo oraz o zapewnienie drożności i właściwego ciągu przewodów odprowadzających produkty spalania i przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniach -  aby tym samym uniknąć  m. in. zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla, wybuchem gazu oraz pożaru.

Przypominam, że nieczyszczony komin powoduje osadzanie się sadzy, która blokuje wentylację komina,  co w konsekwencji może powodować wytwarzanie się czadu w piecu grzewczym. Sadza powoduje również słabszy ciąg w kominie oraz stanowi istotne zagrożenie pożarowe. Aby tego uniknąć należy  co najmniej:

Ponadto nie wolno zasłaniać otworów nawiewnych, ani wywiewnych oraz ogrzewać pomieszczenia kuchenkami gazowymi.

Zaznaczam, że czynności czyszczenia komina powinien dokonać uprawniony kominiarz, a przegląd przewodów kominowych osoba posiadająca kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.                       

Niezależnie od powyższego zalecam ubezpieczenie budynku na wypadek pożaru, gdyż  w razie takiego zdarzenia można ubiegać się o uzyskanie choćby częściowego odszkodowania.  Dodatkowo informuję, że obowiązek właściwego użytkowania przewodów kominowych,   o czym wyżej mowa,  wynika  z poniższych aktów prawnych::

  1. art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202, z późn. zm.),
  2. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.  Nr 109, poz. 719).

       Wójt Gminy

     Dariusz  Furdykoń

Galeria

  • Powiększ zdjęcie