W tym roku pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pozwoliły przeprowadzić najpilniejsze prace konserwatorskie przy obiekcie w Zarębie.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 grudnia 2019

W konkursie o dofinansowanie starały się 292 obiekty, a oczekiwany koszt ich renowacji to ponad 32 mln zł. Z całej puli wniosków 267 spełniło wymagania formalne i zostało przekazane do komisji konkursowej. Wysoko na liście znalazły się również zabytki, które znajdują się w udokumentowanym złym stanie technicznym i wymagają złożonych technologicznie zabiegów.

Przy rekomendowaniu dotacji uwzględniono stopień przygotowania realizacji zadań, rzetelność kosztorysowania inwestycji, efekt końcowy wpływający na funkcję zabytku w przestrzeni publicznej, możliwość udostępnienia zabytku zarówno dla społeczności lokalnej, jak również jego wpływ na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu. Ostatecznie komisja wybrała 146 obiektów, które zostaną dofinansowane kwotą 5 mln zł.

Wśród nich znalazła się też Gmina Siekierczyn uzyskując wsparcie w wysokości 35.000,00 zł na remont pokrycia dachowego zabytkowego pałacu w Zarębie przy ul. Bazaltowej 6.

W trakcie renowacji wykonano następujące prace:

Wymieniono część pokrycia dachowego poprzez wymianę dachówki, wzmocniono i wymieniono część krokwi, wymieniono rynny i rury spustowe; została również wykonana przebudowa i obróbka blacharska kominów, wykonano także nową instalację odgromową.

Wartość inwestycji wyniosła 108.512,72 zł,

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wyniosła 35.000,00 zł.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie