Przypominamy o obowiązku sprzątania chodników

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 stycznia 2021

W związku z panującą zimową aurą i co za tym idzie wzmożonymi opadami śniegu przypominam o jednym z podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości, jakim jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Powyższy obowiązek wynika z treści art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.).

Właściciele nieruchomości mają obowiązek dbać o czystość i porządek na chodnikach. Dotyczy to wszystkich budynków, bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. Czysto i bezpiecznie powinno być zarówno przed domami jednorodzinnymi, budynkami wielorodzinnymi, ale także przed szkołami, urzędami, sklepami. W budynkach wielolokalowych obowiązki właściciela nieruchomości przejmują zarządcy.

Odgarnięty śnieg należy składować w miejscu, w którym nie będzie powodował zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów. Śniegu nie można usuwać z chodnika na drogę.

Informuję, że za skutki różnych wypadków, np. złamanie nogi przez przechodnia na oblodzonym chodniku, odpowiada właściciel nieruchomości, na którym spoczywa prawny obowiązek sprzątania danego odcinka chodnika.

 

 

WÓJT GMINY

Dariusz Furdykoń

 

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie obraz

    obraz