Serwis internetowy Gminy Siekierczyn

Dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu dla OSP Siekierczyn

Dzięki zawartej w dniu 23 sierpnia 2021 r.  umowie dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (www.wfosigw.wroclaw.pl), Ochotnicza Straż Pożarna w Siekierczynie uzyskała dofinansowanie w kwocie 132 000,00 zł na zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych – zakup średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Siekierczynie. W jej efekcie w dniu 10 września 2021 r. dotarł do nas nowy średni samochód strażacki MAN TGM 13.290, który w wydatny sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Siekierczyn oraz powiatu lubańskiego. Samochód ten przeznaczony jest do walki z pożarami, miejscowymi zagrożeniami oraz zwalczaniem skutków powodzi, wichur i wypadków drogowych. Całkowity koszt zakupu wyniósł 797 040,00 zł.    

Logotyp WFOŚiGW we Wrocławiu

Logotyp NFOŚiGW
„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”.