Serwis internetowy Gminy Siekierczyn

Pracowite wakacje na terenie Gminy Siekierczyn

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, informujemy Państwa o nowych oraz kolejnych etapach już rozpoczętych prac inwestycyjnych, prowadzonych na terenie naszej Gminy Siekierczyn.

  • w najbliższych dniach rozpoczną się prace związane z konserwacją urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz budowy kolejnego obwodu oświetleniowego,
  • w Wyrębie zainstalowana zostanie energooszczędna latarnia oświetlenia solarnego, a na terenie Siekierczyna Górnego wykonana zostanie naprawa oświetlenia solarnego, które uległo uszkodzeniu w trakcie nawałnicy,
  • trwają prace związane z modernizacją sali gimnastycznej oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej w Zarębie,
  • na terenie rewitalizowanego obiektu rekreacyjno sportowego w Siekierczynie, budowane są ścieżki biegowo-spacerowe i podesty. Wykonany został plac zabaw, dostosowywany również do potrzeb dzieci ze szczególnymi potrzebami. Prace w wielofunkcyjnym obiekcie są na etapie wykończeniowym. Podobnie jeżeli chodzi o boisko do siatkówki plażowej oraz skatepark,
  • równolegle z opisanymi wyżej pracami inwestycyjnymi trwają prace związane z naprawami i modernizacją sieci dróg oraz budowy energooszczędnych obwodów oświetleń ulicznych.

Wykonywanie prac w tak szerokim zakresie możliwe jest dzięki osobistemu zaangażowaniu Wójta Gminy Siekierczyn i bieżącej pracy jego zespołu, przy istotnym wkładzie w rozwój naszej małej ojczyzny radnych Rady Gminy Siekierczyn pod przewodnictwem Pana Piotra Kreta oraz sołtysów i rad sołeckich z terenu naszej gminy.

Dziękujemy za okazane wsparcie wszystkim ludziom „dobrej woli”, którym zależy na rozwoju i pięknie Gminy Siekierczyn. Liczymy na Państwa dalsze wsparcie w przyszłości, podczas realizowania kolejnych zamierzeń inwestycyjnych i przedsięwzięć.