Serwis internetowy Gminy Siekierczyn

11 marca Dzień Sołtysa

Święto wszystkich Sołtysów przypadające 11 marca, jest doskonałą okazją do docenienia tej niezwykle istotnej funkcji społecznej. Piastowanie funkcji sołtysa to bardzo ważne i odpowiedzialne zadanie. Sołtysi wybierani są w głosowaniu przez stałych mieszkańców sołect. Do ich zadań należy między innymi reprezentowanie interesów mieszkańców oraz dbanie o rozwój społeczny i kulturalny lokalnej społeczności.

 

W dniu dzisiejszym na spotkaniu w Urzędzie Gminy Siekierczyn Wójt Gminy - Pan Dariusz Furdykoń, doceniając sołtysów pełniących swoje funkcje na terenie naszej gminy, podziękował za Ich ciężką i wytężoną pracę, składając gratulacje oraz słowa uznania, jednocześnie życząc wytrwałości i cierpliwości w rozwiązywaniu wszelkich, nawet tych najtrudniejszych spraw oraz dalszej dobrej współpracy z mieszkańcami i kolejnych błyskotliwych pomysłów na rozwój sołectw.