Serwis internetowy Gminy Siekierczyn

Gmina Siekierczyn Przyjazna Seniorom

Problemy, które dotykają starszych mieszkańców w społecznościach lokalnych to izolacja, niska aktywność społeczna, nienadążanie za postępem cywilizacyjnym oraz problemy zdrowotne i ekonomiczne, natomiast osoby 60+ stanowią grupę, która chce być aktywna i zaangażowana społecznie w sprawy małych ojczyzn. Stąd zaangażowanie samorządu w tworzenie polityki senioralnej w środowisku naszej gminy.

Na wniosek Wójta Gminy Siekierczyn Pana Dariusza Furdykoń, uchwałą Nr L/390/23 z dnia 25 kwietnia 2023 r. Rada Gminy Siekierczyn podjęła decyzję o współdziałaniu ze Stowarzyszeniem MANKO z Krakowa i przystąpieniu do Programu Gmina Przyjazna Seniorom, którego jednym z elementów jest Ogólnopolska Karta Seniora.

Program „Gmina Siekierczyn Przyjazna Seniorom” skierowany jest do seniorów – osób powyżej 60. roku życia, zamieszkałych na terenie naszej gminy. Dzięki posiadaniu karty uczestnictwa można korzystać z różnorodnych promocji i zniżek przygotowanych przez partnerów działania na terenie całego kraju.

Celem Programu jest podniesienie poziomu aktywności oraz zwiększenie możliwości zaspokojenia potrzeb Seniorów, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych w społeczeństwie poprzez tworzenie i rozwijanie katalogu ulg i zniżek dla Seniorów oferowanych przez Partnerów, którzy wyrażą chęć przystąpienia do Programu.

Partnerem Programu może być każdy podmiot, który przygotuje specjalną ofertę dla Seniorów. Oferta może dotyczyć: zniżek i ulg na towary i usługi, bezpłatnych wejść i innych promocji. Potwierdzeniem przystąpienia Partnera do programu jest informacja umieszczona w miejscu honorowania zniżek przez Partnera. Katalog aktualnych ulg i udogodnień oferowanych przez Partnerów będzie także podlegał publikacji na stronach internetowych Urzędu Gminy Siekierczyn i GOPS. Podstawą do korzystania z ulg w ramach Programu jest „Ogólnopolska Karta Seniora - Gmina Siekierczyn”.

Koordynatorem Programu jest  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie, gdzie można uzyskać wszelkie dodatkowe informacje.

                                                                                               Zapraszamy!

Ogólnopolską Kartę Seniora w Gminie Siekierczyn można wyrobić w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siekierczynie
59 – 818 Siekierczyn Nr 296
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 12:00
kontakt  tel. 75 722 17 30
e-mail: gops@siekierczyn.pl