Serwis internetowy Gminy Siekierczyn

Debata społeczna pn. „ŚWIADOMY I BEZPIECZNY SENIOR”

Szanowni Państwo.

Realizując jedno z priorytetowych zadań naszej formacji, jakim jest zacieśnienie współpracy ze społecznością lokalną, chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w debacie społecznej pn. „ŚWIADOMY I BEZPIECZNY SENIOR”. Celem tego spotkania  jest zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez Policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Do udziału w debacie zaproszono przedstawicieli instytucji tj.:

  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie,
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Lubaniu,
  • Zakładu Karnego w Zarębie,
  • Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu.

Jesteśmy przekonani, że spotkania z Państwem pozwolą nam na ustalenie, o jakich zagrożeniach należy rozmawiać w pierwszej kolejności oraz na określenie i zaplanowanie działań reaktywnych i zapobiegawczych odpowiadających na aktualne zagrożenia,  z uwzględnieniem szczególnej roli dzielnicowego.

Do udziału w debacie społecznej zaprasza Komendant Powiatowy Policji w Lubaniu młodszy inspektor Marek Sroczyński oraz Wójt Gminy Siekierczyn Pan Dariusz Furdykoń.