Serwis internetowy Gminy Siekierczyn

Grant dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siekierczynie

Ochotnicza Straż Pożarna w Siekierczynie jest jednym z laureatów VI edycji programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”.

Dzięki grantowi przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., siekierczyńska jednostka OSP zakupi sprzęt, który podniesie ich gotowość bojową do działania w skutkach powodzi, wichur i pożarów.

Program "Wzmocnij Swoje Otoczenie" to ogólnopolski program grantowy, którego celem jest wsparcie oddolnych inicjatyw związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego, bezpieczeństwem, edukacją i ochroną środowiska.

Więcej informacji o programie na stronie https://www.wzmocnijotoczenie.pl

Organizatorem programu są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., https://www.energetycznykompas.pl