Serwis internetowy Gminy Siekierczyn

Konkurs na DOŻYNKOWĄ DEKORACJĘ POSESJI 2021

Wójt Gminy Siekierczyn serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na DOŻYNKOWĄ DEKORACJĘ POSESJI 2021 mieszkańców (osoby pełnoletnie) z terenu Gminy Siekierczyn. Na zwycięzców czekają nagrody!

Informacja
KONKURS NA DOŻYNKOWĄ DEKORACJĘ POSESJI 2021

 1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Siekierczyn.
 2. Celem Konkursu jest upowszechnianie i kultywowanie tradycji regionalnej oraz obrzędowości wiejskiej związanej z okresem żniw.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 4 września 2021 r. podczas Gminnych Dożynek w Rudzicy.
 4. Konkurs adresowany jest do mieszkańców gminy Siekierczyn.
 5. Oceny posesji dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa 4 września 2021 r. w godzinach od 10:00 do 12:00.
 6. Obowiązuje zgłoszenie do w/w konkursu w Osiedlowym Domu Kultury w Zarębie do dnia 3 września 2021 r. do godz. 13.00 telefonicznie (tel. 75 722 17 32) bądź mailowo na adres: gokis.zareba@siekierczyn.pl
 7. Kryteria oceny:
  1) Pomysłowość
  2) Związek z kulturą rolniczą i tradycją regionu 3. Symbolika żniwna (np. wykorzystanie w dekoracji płodów rolnych, snopów zbóż, motywów żniwnych, tradycyjnych narzędzi rolniczych)
  3) Estetyka wykonania
  4) Ogólny wyraz artystyczny w odniesieniu do prezencji wzrokowej
  5) Rozmiar dekoracji (w tym pracochłonność przygotowanie dekoracji, zasięg dekoracji np. wystrój ogrodzenia, „scenka” przy płocie)
  6) Właściciele trzech najpiękniej przystrojonych posesji otrzymają dyplomy i nagrody w postaci bonów zakupowych w sklepach ogrodniczych o wartości:
  I miejsce 300 zł., II miejsce 200 zł., III miejsce 100 zł.

Ogłoszenie wyników nastąpi ok. godz. 16:00 4 września 2021 r. podczas Gminnych Dożynek w Rudzicy.

Wójt Gminy
Dariusz Furdykoń