Bezpieczne pozyskiwanie i przetwarzanie drewna na potrzeby gospodarstwa rolnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 czerwca 2020

KRUS przypomina zasady bezpiecznego uruchamiania pilarki spalinowej.

Nigdy nie włączaj pilarki bez jej unieruchomienia - takie działanie może skończyć się niekontrolowanym uderzeniem prowadnicy i pracującego łańcucha w którąś z kończyn.

Minimalna odległość od osoby uruchamiającej pilarkę wynosi 3 metry.

Bezpieczną pracę pilarką gwarantuje uruchamianie jej „z ziemi” lub w pozycji stojącej. Podstawą obu technik jest unieruchomienie korpusu pilarki poprzez włożenie stopy w uchwyt sterujący (tylny), bądź ściśnięcie pilarki udami. Niemniej ważny jest sposób trzymania pracującego urządzenia – ręce powinny znajdować się na uchwytach, jak najdalej od prowadnicy i łańcucha. Włączona pilarka służy wyłącznie do pracy. Niedopuszczalne są jakiekolwiek manewry pracującym urządzeniem, niezwiązane z pozyskiwaniem drewna, np. chodzenie, wymachiwanie.

Nie należy unosić pilarki powyżej linii barków!

Podstawą bezpiecznego uruchamiania pilarki jest unieruchomienie jej korpusu: „z ziemi” − poprzez włożenie stopy w tylny uchwyt sterujący lub w pozycji stojącej − poprzez ściśnięcie udami.

Praca pilarką wiąże się z wysokim obciążeniem organizmu spowodowanym wymuszoną postawą ciała (silne pochylenie pleców ku przodowi). Powoduje to powstawanie urazów i niedyspozycji o charakterze mięśniowo-szkieletowym. Powyższe dolegliwości można zminimalizować, gdy praca przy ścince drzew będzie wykonywana w pozycji kucznej (zgięte nogi w kolanach) lub w przyklęku, a przerzynka drewna − w pozycji wyprostowanej.

 

Ciąg dalszy zagadnienia w następnym artykule.

Opracowała:

Specjalista PT KRUS w Lubaniu Anna Cycyk

Źródła:   broszura KRUS „Bezpieczne pozyskiwanie i przetwarzanie drewna na potrzeby gospodarstwa rolnego”

Galeria

  • Powiększ zdjęcie