Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A. pomagają zwiększać bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Siekierczyn w warunkach pandemii

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 sierpnia 2020

Gmina Siekierczyn otrzymała grant w ramach programu „WzMOCnij Swoje Otoczenie” prowadzonego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Dzięki uzyskanym środkom zakupione zostały m.in. środki i urządzenia do dezynfekcji, które służyć będą mieszkańcom Gminy.

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego samorządy stanęły przed koniecznością zapewnienia środków ochrony osobistej oraz bezpieczeństwa przestrzeni publicznej. Chyba największym wyzwaniem z jakim się spotykamy jest zapewnienie odpowiedniego, szybkiego i miarodajnego poziomu bezpieczeństwa rodziców, dzieci i personelu, który będzie dopuszczany do pracy z najmłodszymi uczestnikami procesu edukacyjnego.

Dzięki uzyskanej przez Wójta Gminy Siekierczyn pomocy i wsparcia Polskich Sieci Energetycznych S.A. – przedsiębiorstwa społecznie zaangażowanego również we współpracę ze społecznościami lokalnymi - Gmina Siekierczyn otrzymała grant. Został on przeznaczony na zakup środków dezynfekcyjnych do rąk i powierzchni oraz dozowników bezdotykowych. Pozwolą one zwiększyć bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej – na placach zabaw, przystankach, w szkołach, przedszkolach oraz GOPS, GOKIS i OSP. Zakupiono także metalowe szafy, które posłużą do zabezpieczenia w nich środków dezynfekcyjnych przed dostępem osób nieuprawnionych.

Beneficjentami projektu są dorośli mieszkańcy gminy oraz personel obsługi, pracownicy jednostek organizacyjnych, kultury, druhowie straży pożarnych, pedagodzy szkół i przedszkoli, jak również wszelkie osoby korzystające z usług publicznych, gdzie podczas wizyt koniecznym jest spełnienie warunków sanitarno-higienicznych. Dzięki grantowi z PSE możliwe było przyjęcie właściwych rozwiązań sanitarnych w przestrzeni publicznej, dostosowano sposób działania lokalnych instytucji i organizacji w warunkach pandemii oraz wyposażono je w niezbędne środki ochrony osobistej. Wszystko to przekłada się na znaczne podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy w warunkach pandemii.

PSE jako właściciel 14 695 kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, są obecne w ok. 1000 polskich gmin, w których prowadzą działalność eksploatacyjną, zaś w wielu kolejnych realizują projekty inwestycyjne. To właśnie na tych terenach Spółka uruchomiła ogólnopolski konkurs dobrosąsiedzki pod hasłem „WzMOCnij Swoje Otoczenie”. Działalność społeczna PSE koncentruje się na wspieraniu projektów rozwijających lokalną infrastrukturę społeczną, m.in. w obszarze oświaty, ochrony środowiska, pomocy społecznej, promocji zdrowia czy aktywizacji kulturalno-społecznej. Projekty te mają poprawiać bezpieczeństwo i jakość życia osób w różnym wieku.

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl

Kontakt do beneficjenta programu:

Piotr Niedziółka

tel. 603 654 546 

piotr@enpap.pl

Kontakt do Biura Prasowego programu:
Olga Walentynowicz
tel. +48 791 398 282
media@wzmocnijotoczenie.pl

***

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu
dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.

pse

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie