Gmina Siekierczyn

Bezpłatne szkolenia

17 lipca 2017

Akademia Języków Obcych "Easy English" zaprasza na bezpłatne szkolenia z obsługi komputera oraz nauki języka angielskiego i niemieckiego.

logotyp

Bezpłatne szkolenia:

Jakie wsparcie oferowane jest w projekcie?

Kto może uczestniczyć w projekcie?

Projekt skierowany jest do osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej o niskich kwalifikacjach (maksymalnie wykształcenie średnie; osoby z wykształceniem policealnym czy wyższym nie mogą brać udziału w projekcie) zamieszkujących województwo dolnośląskie) Szczególnie zachęcamy do udziału w projekcie osoby po 50 roku życia oraz osoby z niepełnosprawnościami. W projekcie mogą uczestniczyć zarówno osoby pracujące, jak i niepracujące.

W związku z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej osoby samozatrudnione nie mogą być objęte wsparciem szkoleniowym w ramach niniejszego projektu.

Szkolenie

Kurs

Galeria

  • Powiększ zdjęcie