Gmina Siekierczyn

Dotacje dla zabytków

14 września 2020

Wójt Gminy Siekierczyn przypomina, że osoby uprawnione mogą do 15 września b.r. składać wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach zabytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Siekierczyn.

Zasady udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Siekierczyn wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków nie stanowiących własności Gminy Siekierczyn określa Uchwała Nr XIII/86/19 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 26 listopada 2019 r.
 
O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Siekierczyn. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Szczegółowe informacje:
 
Wójt Gminy
Dariusz Furdykoń

Galeria

  • Powiększ zdjęcie