Zajímavosti v okolí obce

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské v Rudzici

První zmínka o kostele pochází z roku 1346 (stejně jako o kostele v Siekierczyně), současná stavba pochází z roku 1567. Kostel prošel přestavbou v letech 1752-1754 a v roce 1810. Postaven byl na půdorysu prodlouženého čtyřhranu s nevyčleněným polokulatým presbytářem. Bohatá pozdně barokní výzdoba interiéru (18. stol.) je dílem slezských mistrů. Rokokový obraz sv. Kateřiny Alexandrijské z roku 1750 nacházející se na hlavním oltáři, byl inspirací pro autora obecního znaku. Přední polský heraldik Andrzej Kulikowský z ní učinil patronku obce. Ve zdech a na stěnách kostela je osm epitafů z rozmezí od 17. do 19. století a tři votivní kaple. Na věži se nachází zvon (umíráček) z roku 1579. Od začátku byl kostel katolický, v poreformační době byl centrem katolického náboženského dění v západní části lubáňského okresu.

Novorenesanční zámek Zaręba Dolna

Novorenesanční zámek Zaręba Dolna byl postavený kolem roku 1550 v renesančním slohu šlechtickým rodem von Solzů.  Zničen byl několika požáry a v roce 1849 byl pak zcela obnoven Hugarem Seifertem v novorenesančním slohu. V rohu průčelí se dochovaly tři erby bývalých majitelů.

Zámecký areál s parkem Zaręba Górna

Toto šlechtické sídlo vzniklo na přelomu 16. a 17. století. Po požárech byl zámek přestavěn v polovině 19. století ve stylu anglické novogotiky hrabětem Vittzhumem von Eckstädtem. Z této doby pochází i okolní park, kde se vyjímá: 150letá lipová a dubová alej, dvě 250leté lípy malolisté a skupina dubů letních, jeden z odrůdy kuželovitě rostoucích, a tři rybníky zakomponované do krajiny. Kdysi byly v parku sochy B. Permosera, dvorního sochaře saského kurfiřta a polského krále Augusta II. Silného. V polovině 19. století zahájili majitelé tohoto zámku, von Bierbaumové a von Steinäckerové, težbu hnědého uhlí na území svého panství.
 
Logotyp