Inwestycje w 2015 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siekierczynie – tzw. drogi kościelnej I etap.

    Wartość zadania: 274 211,56 zł

    w tym dotacja z budżetu województwa dolnośląskiego: 231 000 zł

2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wyrębie.

    Wartość zadania: 103 466 zł

    w tym dotacja z budżetu województwa dolnośląskiego: 76 860 zł

3. Budowa alejek na cmentarzu komunalnych w Zarębie

    Wartość zadania: 50 628,68 zł

4. Budowa placu zabaw „Radosna Szkoła” przy Zespole Szkół w Zarębie.

    Wartość zadania: 138 879,57 zł

5. Wymiana pokrycia dachowego na budynku praktyk lekarskich w Zarębie.

    Wartość zadania: 78 670,01 zł

6. Budowa siłowni zewnętrznych w Siekierczynie

    Wartość zadania: 28 723,70 zł

7. Zakup działki pod budowę świetlicy w Wyrębie

    Wartość zadania: 30 956,45 zł

8. Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej relacji Rudzica – Siekierczyn

    Wartość zadania: 18 923,50 zł

9. Dotacja dla powiatu lubańskiego jako udział w realizacji budowy chodnika przy ulicy Wesołej w Zarębie.

    Wartość zadania: 20 000 zł

10. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rudzica.

    Wartość zadania: 44 000 zł

11. Zakup traktora – kosiarki do wykaszania traw.

    Wartość zadania: 11 000 zł

12. Wyposażenie w sprzęty: stoły i krzesła miejsca spotkań rękodzielników i twórców regionalnych w Zarębie

    Wartość zadania: 45 513,52 zł

    w tym dotacja z budżetu województwa dolnośląskiego: 21 175 zł