Inwestycje w 2016 roku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siekierczynie – tzw. drogi kościelnej II etap.

Wartość zadania: 282 516 zł

w tym dotacja z budżetu województwa dolnośląskiego: 193 620 zł

 1. Przebudowa drogi dojazdowej w Nowej Karczmie.

Wartość zadania: 27 043 zł

w tym dotacja z budżetu województwa dolnośląskiego: 19740 zł

 1. Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Siekierczynie.

Wartość zadania: 36 934 zł

 1. Budowa siłowni zewnętrznych w Nowej Karczmie, Rudzicy, Wesołówce, Siekierczynie i Zarębie.

Wartość zadania: 50 346 zł

 1. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Siekierczynie (strona południowa dachu)

Wartość zadania: 62 106 zł

 1. Budowa schodów zewnętrznych przy Zespole Szkół w Zarębie

Wartość zadania: 44 029 zł 

 1. Przebudowa placu zabaw w parku w Zarębie przy ulicy Parkowej

Wartość zadania: 62 535 zł

w tym dotacja z budżetu województwa dolnośląskiego: 30 000 zł

 1. Zakup pieca grzewczego c.o. dla Osiedlowego Domu Kultury w Zarębie.

Wartość zadania: 23 500 zł

 1. Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw przy oddziale przedszkolnym Zespołu Szkół w Siekierczynie

Wartość zadania: 14 488 zł

 1. Budowa pomieszczenia technicznego do garażowania agregatu prądotwórczego na stacji uzdatniania wody w Siekierczynie.

Wartość zadania: 3 682 zł

 1. Instalacja monitoringu internetowego Stacji Uzdatniania Wody w Siekierczynie

Wartość zadania: 8 000 zł

 1. Wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje:

 • Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej z Siekierczyna do Rudzicy

Wartość zadania: 5 166 zł

 • Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w Pisaczowie.

Wartość zadania: 6 089 zł

 • Remont budynku byłej szkoły w Rudzicy

Wartość zadania: 16 252 zł

 • Budowa świetlicy wiejskiej w Wyrębie

Wartość zadania: 19 818 zł

 • Budowa szatni na stadionie w Siekierczynie

Wartość zadania: 9 562 zł

 1. Zakup walca drogowego.

Wartość zadania: 23 370 zł

 1. Zakup pracowni komputerowej dla Zespołu Szkół w Siekierczynie i Zespołu Szkół w Zarębie

Wartość zadania: 59 901 zł