Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Inwestycje gminne

Podsumowanie inwestycji Gminy Siekierczyn

Wraz z nadejściem jesieni udało się zakończyć w terminie wszystkie prace inwestycyjne na terenie naszej gminy, które zaplanowane zostały na bieżący rok.

Dzięki wygospodarowaniu wkładu własnego oraz podjętym staraniom i zaangażowaniu pracy siekierczyńskiego samorządu, udało się pozyskać środki finansowe, dzięki którym przeprowadzono z sukcesem wiele istotnych inwestycji infrastrukturalnych na terenie Gminy Siekierczyn.

Dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pozwoliły przeprowadzić prace modernizacyjne placów zabaw oraz obiektów rekreacyjno-sportowych w Wesołówce, na terenie Przedszkola w Zarębie, Oddziału Przedszkolnego w Siekierczynie oraz Szkół Podstawowych w Siekierczynie i w Zarębie. Również przy udziale środków finansowych z tego źródła wybudowano dwa nowe obwody złożone z łącznie 69 sztuk latarni ulicznych energooszczędnego oświetlenia LED w Zarębie i w Siekierczynie, natomiast dotacja pozyskana z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej pozwoliła na budowę  dodatkowych 27 punktów świetlnych, dzięki czemu bezpieczniej będzie można się poruszać w okolicach Cmentarza Komunalnego oraz Kościoła Parafialnego w Siekierczynie. Nowe latarnie solarne powstały zaś w Wyrębie.

Środki finansowe z budżetu Województwa Dolnośląskiego wsparły przebudowę łącznie ponad 1260 metrów dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Wesołówce i Siekierczynie Górnym. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowaliśmy remont ponad 2900 m odcinków dwóch dróg gminnych - w pobliżu Cmentarza Komunalnego oraz przebiegającej obok stacji uzdatniania wody w Siekierczynie. Łącznie ponad 4 km dróg gminnych uzyskało nowy standard i jakość nawierzchni, natomiast jeżeli doliczymy do tego trwającą przebudowę drogi powiatowej z Zaręby, przez Wesołówkę do Siekierczyna, to uzyskamy prawie 7,5 km.

Dzięki wsparciu w postaci grantów z Polskich Sieci Energetycznych S.A. udało się sfinalizować dwa bardzo istotne projekty społeczne. Pierwszy został skierowany do dzieci i młodzieży – zmodernizowano salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej w Zarębie tworząc bezpieczny i nowoczesny obiekt, zaś drugi to zrealizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie zakup nowego sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby bezpłatnego użyczania potrzebującym mieszkańcom Gminy Siekierczyn.

Kwotą prawie pół miliona złotych zamykają się prace związane z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Wyremontowaliśmy również istniejące oraz zakupiliśmy i zamontowaliśmy nowe wiaty przystankowe w Zarębie, Wyrębie i w Siekierczynie.

Realizacja inwestycji z zakresu tak wielu dziedzin możliwa była dzięki staraniom i wielkiemu zaangażowaniu Wójta Gminy Siekierczyn Pana Dariusza Furdykoń oraz wytężonej pracy zespołu ludzi pracujących pod Jego kierownictwem.

Oczywiście pomimo zbliżającego się końca roku, nie spoczywamy na laurach i w dalszym ciągu prężnie prowadzimy szereg innych działań, do których należą przede wszystkim prace modernizacyjne na terenie obiektu rekreacyjno – sportowego, który powstaje w miejscu zdewastowanego tzw. „basenu” w Siekierczynie. O postępach prac prowadzonych na terenie tej inwestycji będziemy Państwa wkrótce informować w kolejnych relacjach. Równolegle prowadzimy szereg prac projektowych i występujemy w kolejnych konkursach i naborach o dofinansowania projektów, które mają służyć przede wszystkim Państwu i poprawie warunków życia w naszej siekierczyńskiej ojczyźnie.

Mamy nadzieję, że pomimo trudnej sytuacji panującej w naszym kraju, uda się zrealizować kolejne inwestycje planowane na terenie Gminy Siekierczyn oraz będziemy mogli już wkrótce przedstawić Państwu również założenia i plany inwestycyjne na rok 2023.

Prezentacja inwestycji gminnych: https://youtu.be/ceRt10lPWYQ