Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Klauzula informacyjna - media społecznościowe

Klauzula informacyjna - media społecznościowe.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO/ Rozporządzenie RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Siekierczyn, Siekierczyn 271, 59-818 Siekierczyn, reprezentowany przez Wójta Gminy Siekierczyn – kontakt e-mail: ug@siekierczyn.pl.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych – Rafał Wielgus, z którym można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@bhpex.pl.
 3. Administratorem danych osobowych w związku z social mediami jest także: Facebook (Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, 462129 Dublin).
 4. Urząd wraz z Meta Platform współadministruje danymi osobowymi w zakresie wykorzystywania narzędzi do analiz i statystyk. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie facebook.com, w szczególności w polu „Informacjach o statystykach strony”. Podstawą prawną przetwarzania współadministrowanych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO w celu prowadzenia analiz aktywności użytkowników naszego profilu, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.
 5. Urząd przetwarza Państwa dane osobowe jeśli „lubisz”, „komentujesz” oraz w inny sposób udzielasz się na profilu Facebook Urzędu Gminy Siekierczyn
 6. Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których dotyczą (osoby udzielające się oraz obserwujące poprzez „polubienie” stronę Facebook Urzędu. Dane mogą także pochodzić od osób trzecich, które przekazują informację o Państwu na profilu Urzędu. Zakres danych udostępnianych w związku z działalnością na stronie Facebook to w szczególności: wizerunek, nazwa konta, treść komentarzy, identyfikator internetowy, adres IP. Zakres danych, do których Urząd może mieć dostęp jest także zależny od tego czy ustawienia Państwa konto zaznaczone są jako publiczne bądź prywatne.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie i w celu:
 8. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na promowaniu działań podejmowanych przez Urząd i informowaniu o organizowanych wydarzeniach, podnoszeniu jakości świadczonych przez nas usług, a także bieżąca komunikacja z zainteresowanymi osobami. Dane mogą być także wykorzystywane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów wspomnianego w pkt. 4.
 10. Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych, w granicach określonych w art. 15-22 RODO.
 11. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane: przez okres, który jest niezbędny do ochrony naszych interesów jako administratora danych dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a dostępne za pomocą funkcji dostępnych w danym serwisie społecznościowym będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie, zgodnie z obowiązującymi w tym serwisie zasadami natomiast w odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu, aż zgłoszą Państwo swój sprzeciw przeciwko przetwarzaniu.
 12. Każdej osobie przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.
 13. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmiotom działającym na zlecenie oraz w imieniu Urząd ich podwykonawcom oraz organom państwowym na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, użytkownicy portalu Facebook.com a także jego właściciel Meta Platforms.
 14. Urząd nie zamierza przekazywać danych osobowych do Państw trzecich w zakresie, którym samodzielnie administruje danymi. W przypadku danych, które są współadministrowane bądź administrowane przez Meta Platforms dane są przetwarzane zgodnie zasadami określonymi przez Meta Plaforms w ich Politykach prywatności.