Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Informuję, że w dniu 16 marca 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty.

Najważniejsze informacje dotyczące świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy:

Komu przysługuje?

Podmioty, szczególnie osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły ubiegać się o świadczenia pieniężne z tego tytułu.

Jak uzyskać?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosku
o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, na podstawie wniosku osoby fizyczne (ale również jednostki organizacyjne, osoby prawne, przedsiębiorcy) udzielające ww. osobom gościny będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40,00 zł dziennie za osobę. Świadczenie będzie wypłacane z dołu.

Na jaki okres?

Świadczenie to będzie przysługiwać nie dłużej, niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody.

Rozpatrzenie wniosku?

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Formularze wniosków w formie papierowej dostępne są do pobrania w Urzędzie Gminy Siekierczyn oraz w wersji cyfrowej w załączniku poniżej. Wypełnione i podpisane wnioski należy składać do Urzędu Gminy Siekierczyn.

Weryfikacja danych przez gminę

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy.

Kiedy nie przysługuje?

Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

  1. za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,

  2. za okres, którego dotyczy wniosek, podmiot otrzymał dodatkowo wynagrodzenie, w tym za wynajem,

  3. warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi,

  4. we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.

Wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać pod nr tel.: 75 722 17 78 (wew. 21).

Dariusz Furdykoń

Wójt Gminy Siekierczyn