Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sesja Rady Gminy Siekierczyn

Absolutorium dla Wójta Gminy Siekierczyn!

W dniu 31 maja 2022 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Siekierczynie, odbyła się XXXIX uroczysta absolutoryjna sesja Rady Gminy Siekierczyn. Nad prawidłowym przebiegiem obrad czuwał przewodniczący Rady Gminy Siekierczyn Pan Piotr Kret.

Absolutorium jest jednym z najważniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością wójta. Po zakończeniu roku budżetowego radni oceniają pracę organu wykonawczego – wójta – w zakresie prowadzenia polityki finansowej gminy.

W trakcie wczorajszej sesji, Wójt Gminy Siekierczyn Pan Dariusz Furdykoń przedstawił Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawozdanie finansowe oraz informację na temat mienia gminnego za rok 2021. Budżet Gminy Siekierczyn po stronie dochodów został wykonany w 99,40 % planu i zamknął się kwotą 24.589.152,11 zł, a po stronie wydatków w 91,71 % planu i zamknął się kwotą 24.330.591,02 zł. Na wydatki inwestycyjne wydano łącznie 2.599.139,48 zł, na które pozyskano również znaczne wsparcie w formie różnego rodzaju dotacji i środków dofinansowań zewnętrznych.

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła zarówno sprawozdanie finansowe za ubiegły rok, jak i sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021 i przedłożyła Radzie Gminy Siekierczyn wniosek o udzielenie Wójtowi absolutorium, oceniając sposób wydatkowania przez wójta publicznych pieniędzy jako: celowy, legalny, rzetelny i oszczędny. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu również wydała opinię pozytywną.

W głosowaniu brał udział pełny skład piętnastu członków Rady Gminy Siekierczyn i wszyscy jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem Wójtowi wotum zaufania oraz absolutorium.           

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania naszego samorządu. Roztropne i racjonalne zarządzanie finansami publicznymi to bardzo ważne i odpowiedzialne zadanie. Wymagające od włodarza naszej gminy skrupulatności, rozwagi, gospodarności, dużej wiedzy oraz ciężkiej i wytężonej pracy. Na osiągnięcie, jakim jest jednogłośne udzielenie absolutorium oraz wotum zaufania, składa się trud wielu osób, pracujących pod kierownictwem Wójta Gminy Siekierczyn – Pana Dariusza Furdykoń. W swoim wystąpieniu, po przeprowadzonym głosowaniu, Pan Wójt złożył serdeczne podziękowania za skuteczną i owocną współpracę: radnym, sołtysom, dyrektorom podległych jednostek organizacyjnych, stowarzyszeniom, druhom OSP, wszystkim mieszkańcom naszej gminy oraz pracownikom Urzędu Gminy Siekierczyn.

Gratulujemy !!!