Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wójt Gminy Siekierczyn

Przede wszystkim drogi, oświetlenie i bezpieczeństwo mieszkańców

Wójt Gminy Siekierczyn – Dariusz Furdykoń przedłożył Radzie Gminy projekt budżetu na 2023 rok. Przyszłoroczny budżet naszej gminy zakłada dynamiczny rozwój i realizację aż 18 głównych zadań inwestycyjnych na łączną kwotę ponad 12 500 000 zł, czyli 37,8 % ogółu wydatków. To największy pod względem dochodów i wydatków budżet w historii Gminy Siekierczyn.

Najważniejsze z planowanych inwestycji stanowią:

  • Modernizacja infrastruktury drogowej.
  • Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej.
  • Modernizacja i budowa infrastruktury oświetleniowej.
  • Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Rudzicy.
  • Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej: OSP Siekierczyn, Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza i Oddziału Przedszkolnego w Siekierczynie, Przedszkola w Zarębie, Auli Środowiskowej w Zarębie i świetlicy wiejskiej w Rudzicy.
  • Modernizacja infrastruktury świetlicy wiejskiej i obiektu rekreacyjno-sportowego w Wyrębie.
  • Modernizacja obiektu i zagospodarowanie skweru zieleni Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siekierczynie.
  • Modernizacja obiektów i montaż wagi najazdowej na terenie PSZOK w Siekierczynie.
  • Modernizacja placu zabaw na ul. Osiedlowej w Zarębie.

Prognozowane na 2023 rok dochody wyniosą 31 445 903 zł, zaś wydatki 33 111 929 zł.

Na uwagę zasługuje finansowanie wydatków z tytułu realizacji przez gminę zadań w zakresie oświaty. W 2023 r. Gmina otrzyma na ten cel ponad 4,3 mln zł subwencji oświatowej, a wydatki na oświatę sięgną kwoty ponad 8,6 mln zł. Brakujące kwoty musimy uzupełnić środkami własnymi budżetu gminy.

Projekt budżetu naszej gminy na rok 2023 uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i będzie głównym przedmiotem grudniowej sesji Rady Gminy Siekierczyn.

Urząd Gminy Siekierczyn